Jiří Třanovský, Vietórisz József (ford.): Cithara Sanctorum

CímCithara et Phiala Sanctorum. Régi és új egyházi énekek, amelyeket a keresztyén egyház
az év ünnepnapjain és emlékünnepein valamint mindennemű általános
és különös szükségeiben Isten anyaszentegyházának építésére nagy áldással használ,
s amelyeket egykor összegyűjtött és kiadott Tranovszky György lelkész,
a lipótszentmiklósi egyház lelkipásztora
Kiadás helyeBudapest
Kiadás éve1935
Nyomdaifj. Kellner Ernő könyvnyomdája
Felekezetevangélikus

Website Built with WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑